Notyfikacje

System wysyła do merchanta notyfikacje w reakcji na określone zdarzenia systemowe. Notyfikacje wysyłane są jeżeli w parametryzacji merchanta podany został URL API implementującego poniższą specyfikację. System generuje żądania metodą POST. Oczekujemy, że odbiorca zwróci kod HTTP 200 po przyjęciu komunikatu. Wysyłka notyfikacji jest ponawiana w przypadku błędów sieciowych (HTTP 50X). Notyfikacje nie będą ponawiane w przypadku, gdy system nie przyjął komunikatu (HTTP 40X). Notyfikacje zawierają cyfrowy podpis, który wysyłany jest w nagłówku Signature jako wartość hex. Podpis wyliczany jest algorytmem HMAC-SHA256 z wartości wszystkich pól komunikatu (konkatenacja). Do wyliczenia podpisu obowiązuje kolejność pól prezentowana w niniejszej specyfikacji. Tajny klucz dla algorytmu ustawiany jest w parametryzacji merchanta.

Obsługa odpowiedzi pośredniej statusu płatności BLIK

Responses
200

OK

400

Bad Request

401

Unauthorized

403

Forbidden

500

Internal Server Error

502

Bad Gateway

503

Service Unavailable

504

Gateway Timeout

post/v1/ecommerce/notifications/blikweb/status
Request samples
Response samples
No sample

Notyfikacja statusu autoryzacji ACS

Responses
200

OK

400

Bad Request

401

Unauthorized

403

Forbidden

500

Internal Server Error

502

Bad Gateway

503

Service Unavailable

504

Gateway Timeout

post/v1/ecommerce/notifications/acs/status
Request samples
Response samples
No sample

Obsługa przekierowania na strone statusu płatności z Autopay

Request
query Parameters
ServiceID
required
string
OrderID
required
string
Hash
required
string
Responses
200

OK

400

Bad Request

401

Unauthorized

403

Forbidden

500

Internal Server Error

502

Bad Gateway

503

Service Unavailable

504

Gateway Timeout

get/v1/ecommerce/notifications/bmweb/status
Request samples