Uwierzytelnienie

Wysłanie metody uwierzytelniającej i pobranie tokenu JWT jest wymagane do poprawnego procesowania płatności przez bramkę PlanetPay

Pobieranie tokenu JWT

Pobranie tokenu JWT z wykorzystaniem danych wygenerowanych podczas rejestracji merchanta w systemie operatora płatności (MID + secret).

Request
Request Body schema:
required
resource
required
string

Określa zakres uzywania tokenu. Dopuszczalne Wartości: PAYMENT - procesowanie płatności (domyslny timeout 10m), TOKENIZER - proces tokenizacji karty (timeout 10m), UNIVERSAL - uniwersalny token merchanta, nie moze byc udostepniany klientowi (timeout 24h)

channel
string or null

Kanał operacji (wymagany dla resource = PAYMENT/TOKENIZER)

Enum: "PAYWALL" "MOBILE" "WEBAPI" "EBOK" "CSS"
secret
string

Poufny klucz przyznawany merchantowi przez operatora płatności (dotyczy merchanta lub agenta, jeżeli obecny)

object or null (MerchantAuthInfo)

Dane merchanta pośredniczacego (operator aplikacji mobilnej), konieczne podanie tylko MID, wymagane dla każdej operacji procesowanej przez agenta

merchantId
required
string

Identyfikator merchanta nadany przez operatora płatności (MID)

object or null (MerchantAuthInfo)

Dane merchanta pośredniczacego (operator aplikacji mobilnej), konieczne podanie tylko MID, wymagane dla każdej operacji procesowanej przez agenta

merchantId
required
string

Identyfikator merchanta nadany przez operatora płatności (MID)

object or null (CustomerAuthInfo)

Dane klienta, konieczne podanie tylko adresu email (wymagany dla resource = PAYMENT/TOKENIZER)

email
required
string

Adres email klienta

Responses
200

OK

400

Bad Request

401

Unauthorized

403

Forbidden

500

Internal Server Error

502

Bad Gateway

503

Service Unavailable

504

Gateway Timeout

post/v1/ecommerce/auth
Request samples
{
 • "resource": "string",
 • "channel": "PAYWALL",
 • "secret": "string",
 • "merchant": {
  },
 • "agent": {
  },
 • "customer": {
  }
}